Problem med levering

For at vi skal kunne forbedre leveringen, er det viktig at du registrerer avviket på Min side, under “Problem med levering?”. Som erstatning for uteblitt papiravis, kan du lese avisen elektronisk i E-avisen